nsystemy

  provozování vodovodu, Vodovod Pomoraví - šumperská část
Title
Přejít na obsah

ČISTÁ VODA PRO ŽIVOT

<


 
 INFO, PORUCHY
Nejsou plánované žádné odstávky pitné vody.TERMÍNY ODEČTU VODOMĚRŮ
Odečty vodoměrů proběhnou dle harmonogramu od 13.6. odo 26.6.2022

Děkujeme za spolupráci

Pokud vás pracovník při řádném odečtu nezastihne v místě odběru, lze nahlásit tzv.samoodečet vodoměru. 
a) Preferujeme nahlášení samoodečtu pomocí ON-LINE formuláře.
b) Samoodečet můžete sdělit také formou sms na tel. číslo 771 114 051 ve tvaru: 
    Obec, Ulice č.p., Příjmení Jméno, Stav vodoměru (m3)
c) Vyplněním doručeného papírového formuláře a jeho odevzdáním na místním OÚ.

Je-li vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele
u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná. Odběratel je povinen dle zákona č. 274/2001 Sb. umožnit provozovateli (zaměstnanci provozovatele) přístup k vodoměru.
KE STAŽENÍ

       Vyjádření ke stavebnímu řízení:           
      

        Žádost na provedení přípojky:            
        
 
  Dohoda o předání odběrného místa:    
      poruchy   773 670 455   Martin Linhart
Návrat na obsah