zpět na ůvod

                                                                
                                                             
    
Poruchová služba                  
    Ladislav Šrom                         
    tel. 773 670 455                     
                                                   
                                                
   Kancelář Dubicko                    
   Ing. Radomír Pech                   
   tel. 777 666 790                      
   pech@nsystemy.cz                                  
                                             
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                         


Výrazných energetických úspor na ČOV bylo dosaženo
- odstranění netěsností v systému kanalizační sítě
- optimálním seřízením celého podtlakového systému
- opravou a rekonstrukcí stávajících technických zařízení
- technickým zhodnocením a automatizací provozu
- pravidelným monitoringem systému
- profesionálně zaškolenou obsluhou
- trvalým zájmem obsluhy o ekonomický provoz
- vhodnou motivací obsluhy
- vyhledáním nejefektivnějších technických řešení
- využitím nejnovějších biologických procesů a technologií
- odstraňováním zdrojů možného znečištění
- osvětou a prevencí u obyvatel
- dobrou spoluprácí s majiteli ČOV a kanalizační sítě


Úspory v m3
grafy energie