zpět na ůvod

                                                                
                                                             
    
Poruchová služba                  
    Ladislav Šrom                         
    tel. 773 670 455                     
                                                   
                                                
   Kancelář Dubicko                    
   Ing. Radomír Pech                   
   tel. 777 666 790                      
   pech@nsystemy.cz                                  
                                             
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                          
                                           
                                            
                                            
                                           
                                         

Popis ČOV

 

Mechanicko-biologická čistírna Bokan-Wolfbauer s jemnobublinnou aerací v aktivační nádrži, simultánní nitrifikací, denitrifikací, stabilizací kalu a lisováním kalu.

Kanalizační systém
Kanalizace v obci je oddílná.
Splašková kanalizace je z větší části gravitační, podtlaková kanalizace zajišťuje odvod splašků ze spodní části obce..
Kanalizační podtlakový systém tvoří:
- podtlaková sběrná stanice
- podtlakové kanalizační potrubí
- sběrné šachty s podtlakovými ventily AIRVAC