Energie - Úspory

Výrazných energetických úspor na ČOV bylo dosaženo

- odstranění netěsností v systému kanalizační sítě
- optimálním seřízením celého podtlakového systému
- opravou a rekonstrukcí stávajících technických zařízení
- technickým zhodnocením a automatizací provozu
- pravidelným monitoringem systému
- profesionálně zaškolenou obsluhou
- trvalým zájmem obsluhy o ekonomický provoz
- vhodnou motivací obsluhy
- vyhledáním nejefektivnějších technických řešení
- využitím nejnovějších biologických procesů a technologií
- odstraňováním zdrojů možného znečištění
- osvětou a prevencí u obyvatel
- dobrou spoluprácí s majiteli ČOV a kanalizační sítě