ČOV Dubicko

Popis ČOV

Mechanicko-biologická čistírna Bokan-Wolfbauer s jemnobublinnou aerací v aktivační nádrži, simultánní nitrifikací, denitrifikací, stabilizací kalu a lisováním kalu.

Kanalizační systém

Kanalizace v obci je oddílná. Splašková kanalizace je z větší části gravitační, podtlaková kanalizace zajišťuje odvod splašků ze spodní části obce.. Kanalizační podtlakový systém tvoří: - podtlaková sběrná stanice - podtlakové kanalizační potrubí - sběrné šachty s podtlakovými ventily AIRVAC