Provozování

Společnost N-systémy s.r.o. provozuje

    obec Dubicko
    obec Bohuslavice
    obec Hrabová
    obec Police
    obec Zvole
    město Úsov


Provozování kanalizace a ČOV pro
   obec Dubicko

Dodávku vody pro
   obce Lukavice, Vlachov a Slavoňov (provozovatelem je obec)
   obec Třeština (provozovatelem je ŠPVS)

Správu objektů
   vrty Háje u Bohuslavic
   vodojem DTP Dubicko
   vodojem HTP Dubicko
   vodojem Klopina
   šachty, vzdušníky a kalníky na rozvodných řadech
   radiokiosky RA