Vodovod: Úvod

Stavy odečtu vodoměrů jsou uzavřeny k 30.6.2020,
později odevzdaná hlášení budou uložena k archivaci.

 

odečty vodoměrů on-line https://www.nsystemy.cz/#state_selection_title